תוצאה
אישי
קטגוריה
36 / 13
37%
מגדר
64 / 26
41%
כללי
201 / 131
66%