תוצאה
אישי
קטגוריה
114 / 15
14%
מגדר
177 / 18
11%
כללי
257 / 18
8%