תוצאה
אישי
קטגוריה
114 / 14
13%
מגדר
177 / 17
10%
כללי
257 / 17
7%