תוצאה
אישי
קטגוריה
36 / 12
34%
מגדר
64 / 25
40%
כללי
201 / 128
64%