תוצאה
אישי
קטגוריה
114 / 13
12%
מגדר
177 / 16
10%
כללי
257 / 16
7%