תוצאה
אישי
קטגוריה
114 / 12
11%
מגדר
177 / 15
9%
כללי
257 / 15
6%