תוצאה
אישי
קטגוריה
36 / 11
31%
מגדר
64 / 24
38%
כללי
201 / 126
63%