תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 8
62%
מגדר
64 / 23
36%
כללי
201 / 125
63%