תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 7
54%
מגדר
64 / 22
35%
כללי
201 / 118
59%