תוצאה
אישי
קטגוריה
114 / 11
10%
מגדר
177 / 13
8%
כללי
257 / 13
6%