תוצאה
אישי
קטגוריה
31 / 2
7%
מגדר
177 / 12
7%
כללי
257 / 12
5%