תוצאה
אישי
קטגוריה
36 / 10
28%
מגדר
64 / 21
33%
כללי
201 / 116
58%