תוצאה
אישי
קטגוריה
114 / 10
9%
מגדר
177 / 11
7%
כללי
257 / 11
5%