תוצאה
אישי
קטגוריה
114 / 9
8%
מגדר
177 / 9
6%
כללי
257 / 9
4%