תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 6
47%
מגדר
64 / 20
32%
כללי
201 / 114
57%