תוצאה
אישי
קטגוריה
36 / 9
25%
מגדר
64 / 19
30%
כללי
201 / 113
57%