תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 4
58%
מגדר
137 / 94
69%
כללי
201 / 112
56%