תוצאה
אישי
קטגוריה
114 / 7
7%
מגדר
177 / 7
4%
כללי
257 / 7
3%