תוצאה
אישי
קטגוריה
36 / 8
23%
מגדר
64 / 18
29%
כללי
201 / 110
55%