תוצאה
אישי
קטגוריה
114 / 6
6%
מגדר
177 / 6
4%
כללי
257 / 6
3%