תוצאה
אישי
קטגוריה
114 / 5
5%
מגדר
177 / 5
3%
כללי
257 / 5
2%