תוצאה
אישי
קטגוריה
114 / 4
4%
מגדר
177 / 4
3%
כללי
257 / 4
2%