תוצאה
אישי
קטגוריה
114 / 3
3%
מגדר
177 / 3
2%
כללי
257 / 3
2%