תוצאה
אישי
קטגוריה
36 / 7
20%
מגדר
64 / 17
27%
כללי
201 / 104
52%