תוצאה
אישי
קטגוריה
36 / 6
17%
מגדר
64 / 16
25%
כללי
201 / 103
52%