תוצאה
אישי
קטגוריה
8 / 3
38%
מגדר
64 / 15
24%
כללי
201 / 102
51%