תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 5
39%
מגדר
64 / 13
21%
כללי
201 / 96
48%