תוצאה
אישי
קטגוריה
36 / 5
14%
מגדר
64 / 12
19%
כללי
201 / 94
47%