תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 4
31%
מגדר
64 / 11
18%
כללי
201 / 91
46%