תוצאה
אישי
קטגוריה
8 / 2
25%
מגדר
64 / 10
16%
כללי
201 / 90
45%