תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 21
60%
מגדר
137 / 74
55%
כללי
201 / 83
42%