תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 3
24%
מגדר
64 / 9
15%
כללי
201 / 80
40%