תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 1
15%
מגדר
64 / 8
13%
כללי
201 / 79
40%