תוצאה
אישי
קטגוריה
25 / 8
32%
מגדר
137 / 62
46%
כללי
201 / 69
35%