תוצאה
אישי
קטגוריה
36 / 4
12%
מגדר
64 / 7
11%
כללי
201 / 67
34%