תוצאה
אישי
קטגוריה
36 / 3
9%
מגדר
64 / 6
10%
כללי
201 / 64
32%