תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 2
16%
מגדר
64 / 5
8%
כללי
201 / 59
30%