תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 1
8%
מגדר
64 / 4
7%
כללי
201 / 54
27%