תוצאה
אישי
קטגוריה
57 / 2
4%
מגדר
159 / 5
4%
כללי
224 / 5
3%