תוצאה
אישי
קטגוריה
11 / 1
10%
מגדר
159 / 4
3%
כללי
224 / 4
2%