תוצאה
אישי
קטגוריה
36 / 2
6%
מגדר
64 / 2
4%
כללי
201 / 42
21%