תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 9
26%
מגדר
137 / 35
26%
כללי
201 / 36
18%