תוצאה
אישי
קטגוריה
36 / 1
3%
מגדר
64 / 1
2%
כללי
201 / 35
18%