תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 8
23%
מגדר
137 / 34
25%
כללי
201 / 34
17%