תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 4
12%
מגדר
137 / 25
19%
כללי
201 / 25
13%