תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 3
43%
מגדר
137 / 23
17%
כללי
201 / 23
12%