תוצאה
אישי
קטגוריה
58 / 12
21%
מגדר
137 / 22
17%
כללי
201 / 22
11%