תוצאה
אישי
קטגוריה
25 / 3
12%
מגדר
137 / 20
15%
כללי
201 / 20
10%