תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 3
9%
מגדר
137 / 18
14%
כללי
201 / 18
9%