תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 2
29%
מגדר
137 / 17
13%
כללי
201 / 17
9%